Bir işverenin Yeşil Kart (Green Card) çalışma vizesi verebilmesi için ( J-1)  öncelikle kendi işyerinde çalıştıracağı (green card vereceği) kişinin yapacağı iş için Amerika Birleşik Devletleri’nde yeterince kalifiye eleman bulunamadığını, bu iş için aranan kişinin hiçbir şekilde Amerikan vatandaşlarının çalışma faaliyetlerini veya çalışmalarını, aldıkları maaşlarını etkilemeyeceğini kanıtlamak durumundadır. Bunun için de iş vereceği kişi için Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı’ndan (Department Of Labor) bir Çalışma Belgesi (Labor Certification) almak zorundadırlar.

Diğer önemli koşul ise işverenin çalıştıracak olduğu kişiye vereceği maaşı ödeyebilecek durumda olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Çalışanın hangi koşullara sahip olması gerekir?

Çalışanın kendisine verilecek olan iş için gerekli eğitim derecesine, deneyim ve tecrübeye sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Başvuru ile ilgili prosedür nedir?

Başvurular için öncelikle işverenin işvereceği kişiden iş deneyimi ile ilgili belgeleri bir araya getirmesi ve bunlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Çalişma Bakanlığı’ndan bir çalışma belgesi alması gerekmektedir. Daha sonra bu belge ve diğer destekleyici form ve belgelerle birlikte işvereceği kişi için Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisleri bürosuna (Immigration Office) Form I-140 (Petition for Alien Worker) ile birlikte müracaat etmelidir. İlgili Göçmenlik Bürosu müracaatı inceledikten ve onayladıktan sonra kişilerin green card alabilmeleri için gerekli son aşamaya geçmeleri mümkün olmaktadır.

Bu yolla ne kadar sürede green card alınabiliyor?

Bu tip başvurular neticesinde green card alınması için net bir süre verilmesi mümkün olmamakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Çalişma Bakanlığı’na yapılan müracaattan green card alana kadarki süre genellikle bir yıldan fazla bir zaman almaktadır. Ancak bu zaman dilimi yapılan green kart başvurusunun kategorisine göre de değişkenlik arzedebilir. Örneğin yüksek lisans veya master derecesi gerektiren bir iş teklifi müracaatı 1 ila 1,5 yıl gibi kısa bir sürede sonuçlanabilmektedir.

J-1 visası ile  green card alan çalışanın işverene karşı yükümlülükleri nedir?

J-1 yolu ile green card alan kişiler işverenleri ile yaptıkları veya yapacakları iş akitlerinde belirtilen veya belirtilmiş olan şartlar (terms and conditions) doğrultusunda hareket etmek ve bu şartlar altında çalışmak durumundadırlar.

İşverenden green card alan kişinin bu hakkının elinden alınması riski var mi? Varsa bunlar nedir?

Çalışma vizesi ile İşverenden green card alan kişinin bu hakkının elinden alınması riski vardır. Bunlar öncelikle işverenle green card alan çalışanın arasında yapılmış olan iş akdindeki şartların (terms and conditions) yerine getirilip getirilmediğine bağlıdır. Diğer taraftan green card alan kişi green card statüsünü mutlaka korumalı ve devam ettirmelidir. Çeşitli sebeplerden dolayı green card haklarını kaybeden kişilerin işlerine devam etmeleri mümkün olmamaktadır.

Referans

aogmen@ogmenlaw.com